ArabicArabisch

EnglishEngels

Frans

Duits


Gesponsorde links:
Aljazeera Arabisch


Aljazeera Engels
Iqraa TV
Van Dale

Linxd

AlbahjaTransArabe Freelance
Beëdigd tolken & vertalen Nederlands <---> Arabisch
Welcome A.T.A.F. مرحبا بكم Welcome ;

1.

Al-Faatihah Het Begin
2. Al-Baqarah De Koe
3. Al-Imraan Het Huis van Imraan
4. An-Nisa De Vrouwen
5. Al-Maidah De Tafel
6. Al-An'aam Het Vee
7. Al-Aa'raaf De Verheven Plaatsen
8. Al-An'faal De Oorlogsbuit
9. At-Taubah Berouw
10. Joenos Jonas
11. Hoed  Hoed
12. Joesof Jozef
13. Ar-Ra'd De Donder
14. Ibrahiem Abraham
15. Al-Hidjr Het Rotsachtige Pad
16. An-Nahl De Bij
17. Al-Israa, Banie Israa'iel De Nachtelijke Tocht, De Kinderen van Israël
18. Al-Kahf De Spelonk
19. Marjam Maria
20. Taa Haa Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa De Profeten
22. Al-Hadj De Pelgrimstocht
23. Al-Mominoen De Gelovigen
24. An-Noer Het Licht
25. Al-Forqaan Het Criterion
26. Asj-Sjoaraa De Dichters
27. An-Naml De Mieren
28. Al-Qasas De Vertelling
29. Al-Ankaboet De Spin
30. Ar-Roem De Romeinen
31. Loqmaan De Wijzen
32. As-Sadjdah De Aanbidding
33. Al-Ahzaab De Confrères
34. Saba De Stad van Saba
35. Faatir De Schepper
36. Jaa Sien Jaa Sien
37. As-Saaffaat Zij die in de Rangen behoren
38. Saad Saad
39. Az-Zomar De Groepen
40. Al-Momin De Gelovige
41. Fussilat Fussilat
42. Asj-Sjoera De Consultatie
43. Az-Zochrof Gouden Juwelen
44. Ad-Dochaan De Rook
45. Al-Djaasi'jah Het Knielen
46. Al-Ahqaaf Bochtige Zandpaden
47. Mohammed Mohammed 
48. Al-Fat'h Overwinning
49. Al-Hodjoraat De Vertrekken aan de Binnenkant
50. Qaaf Qaaf
51. Az-Zaari'jaat De Winden die Verspreiden
52. At-Toer De Berg
53. An-Nadjm De Ster
54. Al-Qamar De Maan
55. Ar-Rahmaan De Meest Gracieuze
56. Al-Waaqiah De Onoverkomelijke Gebeurtenis
57. Al-Hadied Het IJzer
58. Al-Modjaadalah De Vrouw die Pleit
59. Al-Hasjr De Bijeenkomst
60. Al-Momtahanah De Vrouw die Ondervraagt zal worden
61. As-Saff De Strijdplaats
62. Al-Djomo'ah De Vrijdag (Bijeenkomst)
63. Al-Monaafiqoen De Huichelaars
64. At-Taghaabon Beider Verlies en Winst
65. At-Talaaq De Scheiding
66. At-Talaaq Denkende dat iets Verboden is
67. Al-Molk De Dominie
68. Al-Qalam De Pen
69. Al-Haaqqah De Zekere Realiteit
70. Al-Ma'aaridj De Manieren van Ascentie
71. Noeh Noach
72. Al-Djinn De Djinn
73. Al-Mozzammil Gevouwen in Kleding
74. Al-Moddassir Iemand die Gebundeld is
75. Al-Qi'jaamah De Resurrectie
76. Ad-Dahr, Al-Insaan De Tijd, De Mensen
77. Al-Morsalaat Zij Die Gezonden Waren
78. An-Naba Het Nieuws
79. An-Naziaat An-Naziaat
80. Abasa Hij Fronste
81. At-Takwier Het Opvouwen
82. Al-Infitaar Het Klievende
83. Al-Motaffifeen Daden in Fraude
84. Al-Insjiqaaq De Splijting
85. Al-Boroej De Tekens van de Zodiak
86. At-Taariq De Nachtelijke Bezoeker
87. Al-Ala De Allerhoogste
88. Al-Ghaasjijah Het Overweldigende Evenement
89. Al-Fadjr De Dageraad
90. Al-Balad De Stad
91. Asj-Sjams De Zon
92. Al-Lail De Nacht
93. Ad-Dhohaa De Glorieuze Ochtend
94. Asj-Sjarh De Expansie
95. At-Tien De Vijg
96. Al-Alaq Het Geronnen Bloed
97. Al-Qadr De Waardevolle Nacht
98. Al-Bajjinah Het Uitsluitende Bewijs
99. Az-Zalzalah Het Geschudene
100. Al-Aadi'jaat Zij Die Rennen
101. Al-Qaariah De Dag van Oproering
102. At-Takaasor Opstapelen
103. Al-Asr De Tijd door de Tijden
104. Al-Homazah De Schandaal Verspreider
105. Al-Fiel De Olifant
106. Qoraisj Qoraisj
107. Al-Maa'oen De Noden van Buren
108. Al-Kausar Overvloed
109. Al-Kaafiroen De Ongelovigen
110. An-Nasr De Overwinning
111. Al-Masad, Al-Lahab De Palmvezel, De Vlam
112. Al-Ichlaas Zuiverheid van Geloof
113. Al-Falaq De Dauw
114. An-Naas De Mensheid

 

 

55. De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan)

 

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. De Barmhartige

2. Heeft de Koran onderwezen.

3. Hij heeft de mens geschapen

4. En heeft hem de uiteenzetting (er van) geleerd.

5. De zon en de maan doorlopen hun banen volgens het plan.

6. En planten en bomen aanbidden Hem.

7. Hij heeft de hemel hoog er boven verheven en een evenwicht bepaald

8. Opdat gij het evenwicht niet zoudt verstoren.

9. Houdt de weegschaal naar recht en doet aan de maat niet tekort.

10. En Hij heeft de aarde voor Zijn schepselen gemaakt:

11. Daarop zijn vruchten en palmbomen met scheden,

12. En gebolsterd graan en geurige bloemen,

13. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

14. Hij schiep de mens uit droge klei, als aardewerk.

15. En Hij schiep de djinn uit de vlam van Vuur.

16. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

17. De Heer der twee Oosten en de Heer der twee Westen!

18. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

19. Hij heeft de twee zeeën gescheiden, die elkander eens zullen ontmoeten.

20. Daartussen is een versperring geplaatst welke zij niet kunnen passeren.

21. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

22. Er komen paarlen en koraal uit beide (zeeën) vandaan.

23. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

24. En van Hem zijn de bergenhoge schepen op zee.

25. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

26. Al hetgeen is, zal vergaan.

27. En er blijft alleen het Aangezicht van uw Heer, de Bezitter van Heerlijkheid en Eer.

28. Welke van de gunsten van uw Heer uilt gij dan ontkennen?

29. Van Hem smeken allen, die in de hemelen en op aarde zijn, (gunsten) af. Elk dag toont Hij een andere Heerlijkheid.

30. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

31. Wij zullen spoedig met u afrekenen, o gij twee volkeren!

32. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

33. O, groep van djinn en mensen; als gij de grenzen der hemelen en der aarde wilt overschrijden, probeert dit dan. Doch gij zult dit zonder gezag stellig niet kunnen doen.

34. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

35. Er zullen vurige vlammen en gesmolten koper tegen u worden gezonden en gij zult u niet kunnen verweren.

36. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

37. En wanneer de hemel uiteengespleten en rosssig wordt als een roodgeverfde huid.

38. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

39. Op die Dag zullen mens noch djinn worden ondervraagd over hun zonden.

40. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

41. De schuldigen zullen aan hun kenmerken worden herkend en zij zullen worden gegrepen bij haren en voeten.

42. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

43. Dit is de hel door de schuldigen verloochend.

44. Zij zullen daar tussen vuur en fel kokend water rondgaan.

45. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

46. Maar er zullen voor hem die het verschijnen voor zijn Heer vreest, twee tuinen zijn,

47. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

48. Van verschillende soort.

49. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

50. In beide zullen twee fonteinen stromen.

51. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

52. Daarin zullen alle vruchten tweesoortig zijn.

53. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

54. Zij zullen zich nedervlijen op divans met tapijten waarvan de voeringen van dikke zijde zullen zijn. En het fruit der tuinen zal dicht bij de hand liggen.

55. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

56. Daarin zullen kuise meisjes zijn met zedige blik, door mens noch djinn ooit aangeraakt.

57. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

58. Als waren zij robijnen en koralen.

59. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

60. De beloning van goedheid kan niet anders dan goedheid zijn.

61. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

62. En naast deze twee zijn er nog twee tuinen.

63. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

64. Donkergroen van gebladerte,

65. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

66. Daarin zullen ook twee bronnen zijn die water in overvloed spuiten.

67. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

68. In beide zullen er vruchten, dadels en granaatappels zijn.

69. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

70. Daarin zullen goede en schone meisjes zijn.

71. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

72. Schonen in paviljoenen gehuisvest.

73. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

74. Die vóór hen mensen noch djinn hebben aangeraakt.

75. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

76. Rustend op groene kussens en prachtige tapijten.

77. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

78. Gezegend zij de naam van uw Heer, de Bezitter van Heerlijkheid en Eer.vertaalbureau© 2008   A.T.A.Freelance.